Logo BIP
PISF
Szukaj
A   A   A
drukuj
poleć znajomemu

Przedmiot działalności

Polski Instytut Sztuki Filmowej powstał na mocy Ustawy o kinematografii z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U. Nr 132, poz. 1111). Ustawa ta określa następujące zadania dla Instytutu:

 • tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej;
 • inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej, a w szczególności filmów artystycznych w tym przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów i rozpowszechniania filmów;
 • wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej;
 • wspieranie debiutów filmowych oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych;
 • promocję polskiej twórczości filmowej;
 • dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej, w tym produkcji filmów podejmowanych przez środowiska polonijne;
 • świadczenie usług eksperckich organom administracji publicznej;
 • wspieranie utrzymywania archiwów filmowych;
 • wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców działających w kinematografii.

Instytut, w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, współpracuje z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Instytut samodzielnie gospodaruje mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywnego ich wykorzystania.

 

Instytut nie może wykonywać działalności gospodarczej.

 

Przychodami Instytutu są (art. 18 i 19 Ustawy o kinematografii):

 • dotacje podmiotowe z budżetu państwa, przekazywane przez ministra ze środków ujętych w części budżetowej, której jest dysponentem;
 • przychody z eksploatacji filmów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Instytutowi;
 • darowizny, spadki i zapisy;
 • przychody z majątku Instytutu;
 • środki przyznawane przez ministra z Funduszu Promocji Kultury, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540);
 • wpłaty, o których mowa w art. 19 ust. 1-5, 6 i 7;
 • przychody, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 4 oraz 45b ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 513 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1111).

Instytut może otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych.

 

Koszty działalności Instytutu pokrywane są z przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4.

Redaktor: Piotr Szymański
Wytworzony: 2010-03-10 08:45:00
Ostatnia zmiana: 2018-04-23 06:03:01
Liczba wyświetleń: 2352
Pokaż rejestr zmian strony
2010-04-06 13:40:25 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści