Logo BIP
PISF
Szukaj
A   A   A
drukuj
poleć znajomemu

Bieżące

Ogłoszenie o przetargu

Warszawa, 17 września 2018 r.


Na podstawie § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r., Polski Instytut Sztuki Filmowej zawiadamia o przetargu, którego przedmiotem będzie sprzedaż samochodu osobowego, uznanego za zbędny dla Instytutu.

 

1. Nazwa i siedziba jednostki

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

 Lokal Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa

24 września 2018 r., g. 12:00

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego

Lokal Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa

Przedmiot przetargu można będzie obejrzeć w dniach od 17 do 21 września 2018 r., w godzinach urzędowania, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Andrzejem Jabłońskim, tel. 695 363 341.

 

4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego

Samochód osobowy typ Volkswagen CC WI 4447S, VIN: WVWZZZ3CZDE529866, sztuk 1

Dane techniczne:

Rok produkcji: 2012

Przebieg: 229944 km

Rodzaj nadwozia: Sedan 4-drzwiowy

Silnik: benzynowy

Pojemność: 1984 ccm

Moc silnika: 155kW (211KM)

Skrzynia biegów: manualna

Kolor: czarny metalik

Dop. masa całk.: 1980 kg

Napęd: przedni

 

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia;

Wadium w kwocie 4.550 zł należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej numer 97 1130 1017 0020 1234 1320 0005, w terminie do 21 września 2018 r.

 

6. Cena wywoławcza

45.500 zł

 

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

d) oświadczenie oferenta, że zna i akceptuje warunki przetargu, określone w niniejszym ogłoszeniu.

(Wzór oferty w załączeniu)

 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;

Oferta winna zostać złożona w terminie do 24 września 2018 r., g. 11:00, w lokalu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa.

UWAGA: Decydujący jest moment faktycznego wpływu oferty do Instytutu, a nie data nadania jej na poczcie.

Okres, w którym oferta jest wiążąca to jeden miesiąc.

 

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

10. Informacja o treści przepisów § 16, § 17 i § 19 Rozporządzenia

 

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej uprzejmie informuje o treści niektórych przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r.:

  • § 16

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych.

2. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

  • § 17

1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

4) inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

 

  • § 19

1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży

 

1 października 2018 r., g. 13:00.

 

Do pobrania:

Wybór najkorzystniejszej oferty w sprawie nabycia licencji na program Microsoft Project Online Professional

Wybór najkorzystniejszej oferty w sprawie organizacji Gali wręczania nagród PISF

Zapytanie ofertowe w sprawie organizacji Gali wręczania nagród PISF

Ogłoszenie z 8 sierpnia 2018 r. Termin przedłużony do 27 sierpnia 2018 r., godzina 16:00.

 

Do pobrania:


W związku z zapytaniem jednego z wykonawców, zamieszczamy zdjęcie statuetki - nagrody PISF

Zapytanie ofertowe w sprawie nabycia licencji na program Microsoft Project Online Professional

Ogłoszenie z 3 sierpnia 2018 r. Termin składania ofert 10 sierpnia 2018 r., godzina 10.00.

 

Do pobrania:

Rozstrzygniecie przetargu na obsługę prawną projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych"

Rozstrzygniecie przetargu na monitorowanie i zarządzanie projektami digitalizacji „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych"

Rozstrzygniecie przetargu na rozliczanie projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych"

Obsługa prawna projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych"

Ogłoszenie z 22 marca 2018 r. Termin składania ofert został przedłużony do 12 kwietnia 2018 r., g. 09:00.

 

Dokumenty do pobrania:

Rozliczanie projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych"

Ogłoszenie z 22 marca 2018 r., rozstrzygnięcie 5 kwietnia 2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Monitorowanie i zarządzanie projektami digitalizacji „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych"

Ogłoszenie z 22 marca 2018 r., rozstrzygnięcie 5 kwietnia 2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Redaktor: Marcin Kulakowski
Wytworzony: 2010-03-10 13:21:32
Ostatnia zmiana: 2018-04-24 06:13:52
Liczba wyświetleń: 5742
Pokaż rejestr zmian strony
2018-06-18 14:49:10 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-04-24 09:21:47 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-04-20 15:58:27 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-04-20 09:41:21 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-04-13 15:55:23 - Marta Sikorska - Modyfikacja treści
2018-04-13 15:54:39 - Marta Sikorska - Modyfikacja treści
2018-04-05 13:50:49 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-04-05 13:50:04 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-04-04 09:11:50 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-04-04 09:10:17 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-04-03 15:57:35 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-04-03 15:57:06 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-29 16:56:48 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-29 16:54:40 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-28 10:16:15 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-28 10:16:03 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-28 10:15:55 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-22 14:00:22 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-22 14:00:10 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-22 13:59:57 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-22 13:58:52 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-22 13:58:33 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-22 13:57:37 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2017-11-23 10:02:52 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2017-11-17 12:26:49 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2017-11-07 11:10:40 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2017-11-06 12:55:09 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2017-11-02 13:24:01 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2017-10-27 15:05:15 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2017-10-24 09:39:59 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2017-10-17 10:00:08 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2017-10-17 09:59:29 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2017-01-30 15:25:40 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2017-01-12 12:06:52 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2016-12-30 12:51:37 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2016-12-30 12:43:35 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2016-11-22 14:46:17 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2016-11-22 12:47:51 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2016-11-22 12:46:42 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2016-11-09 13:22:06 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2016-11-09 11:05:07 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2016-11-09 10:46:09 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2016-11-04 14:26:18 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2016-11-04 14:25:31 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2016-11-04 12:44:28 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2015-02-25 11:17:20 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2015-02-10 10:43:17 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2015-02-10 10:42:06 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2014-04-23 14:24:27 - Admin - Modyfikacja treści
2014-03-25 09:35:02 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2014-03-17 09:24:41 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2014-03-13 10:41:19 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2014-02-25 09:57:36 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2014-02-11 14:33:00 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2014-02-07 14:25:07 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2014-01-28 10:24:58 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2014-01-23 14:28:29 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2014-01-17 12:11:43 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-10-30 11:48:43 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2013-10-30 08:47:25 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-10-23 11:55:39 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2013-10-21 14:21:07 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2013-10-15 13:14:26 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-10-14 11:52:21 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2013-10-10 16:00:59 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2013-10-07 10:36:16 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-09-27 12:11:39 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-09-19 09:27:01 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-09-03 15:44:16 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-08-28 12:42:54 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2013-07-16 10:58:08 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-07-03 14:53:15 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-06-28 14:38:42 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2013-06-28 14:36:33 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2013-04-05 12:33:34 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2013-03-22 13:07:55 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-03-22 10:16:58 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-03-19 09:37:09 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-03-19 09:35:54 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-02-25 12:03:03 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-02-07 10:14:52 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-10-23 10:14:30 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-10-04 15:46:47 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-09-26 15:29:23 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-09-20 14:48:00 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-09-19 14:47:22 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-09-19 11:06:30 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-09-07 11:03:34 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-08-30 12:32:25 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-08-27 12:36:25 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-08-27 12:29:21 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-08-23 12:22:40 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-08-16 10:32:44 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-08-02 09:21:41 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-08-01 11:32:34 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-06-06 15:16:46 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-05-24 12:05:21 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-05-24 12:04:48 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-05-23 12:19:49 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-03-27 10:12:11 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-03-27 10:11:35 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-03-14 09:57:24 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-03-13 11:16:26 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-03-12 11:16:05 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-03-09 15:31:22 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-03-07 11:12:19 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-02-28 11:38:33 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-02-08 10:00:05 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-07-11 09:30:24 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2011-07-11 09:28:40 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2011-07-11 09:28:27 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2011-07-06 14:36:34 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-06-27 14:55:53 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2011-06-27 14:55:41 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2011-06-27 14:55:21 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2011-06-22 16:04:25 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2011-06-22 16:03:01 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2011-06-21 10:28:06 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2011-06-21 10:27:10 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2011-06-21 10:26:28 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2011-06-21 10:25:19 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2011-06-21 10:17:55 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2011-06-17 14:29:39 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2011-06-17 14:29:18 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2011-06-17 14:26:32 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2011-06-14 15:10:25 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-05-30 12:44:03 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-05-16 12:21:31 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2011-05-11 16:00:45 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-04-15 11:55:33 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-04-06 16:24:12 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-04-05 13:42:54 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-04-04 12:10:16 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-03-31 13:45:01 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-03-30 13:47:10 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2011-03-29 14:44:26 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-03-09 14:12:16 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-02-16 11:46:54 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-01-31 13:59:15 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-01-31 13:58:52 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-01-31 13:54:14 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2011-01-31 13:51:15 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2010-12-15 13:57:26 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2010-12-08 12:34:00 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2010-11-29 15:53:02 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2010-11-29 14:22:20 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2010-11-29 14:18:57 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2010-11-29 14:17:50 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2010-11-19 18:26:29 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2010-11-05 18:19:27 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2010-11-05 13:00:05 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2010-11-05 12:32:39 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2010-11-02 11:32:03 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2010-11-02 11:24:54 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2010-11-02 11:23:42 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści