Logo BIP
PISF
Szukaj
A   A   A
drukuj
poleć znajomemu

Zamówienia inne

Oferta na wykonanie audytu informatycznego



Polski Instytut Sztuki Filmowej zaprasza do składania ofert na wykonanie audytu informatycznego. Oferty można składać na adres audyt@pisf.pl z dopiskiem w tytule „Audyt informatyczny". Termin składania ofert został wydłużony do 9 lutego 2018 r.

 

Audyt informatyczny


Uwagi ogólne


Konieczne jest przeprowadzenie badania zasad funkcjonowania obsługi informatycznej Instytutu za lata 2015-2017 pod kątem jej celowości, racjonalności i zgodności ze standardami rynkowymi oraz technicznymi. Audyt informatyczny powinien wykonać podmiot mający odpowiednie doświadczenie w obsłudze informatycznej podmiotów zbliżonych rozmiarem do Instytutu.

 

Zakres audytu informatycznego


Audyt informatyczny powinien zostać przeprowadzony na następujących polach:

 

  1. Analiza potrzeb Instytutu pod kątem przetwarzania danych, bezpieczeństwa danych, łączności, oprogramowania;
  2. Analiza umów dotyczących usług informatycznych, zawartych przez Instytut z podmiotami zewnętrznymi, pod kątem ich przedmiotu, zakresu, wysokości wynagrodzenia oraz zgodności ze standardami rynkowymi i technicznymi;
  3. Przedstawienie rekomendacji działań, mających na celu racjonalne zaspokojenie potrzeb informatycznych Instytutu.

Odpowiedzi na pytania zainteresowanych wykonawców.

W uzupełnieniu informacji o audycie informatycznym, Polski Instytut Sztuki Filmowej informuje:

 

Audyt nie będzie dotyczył nowych wymagań dot. ochrony danych osobowych (RODO).

 

Audyt będzie obejmował również ocenę bezpieczeństwa od strony konfiguracji technicznej urządzeń (przełączników, serwerów, styku z internetem, stacji roboczych).

 

Instytut oczekuje wykonania audytu w terminie miesiąca od zawarcia umowy.

 

W chwili obecnej Instytut nie rozważa dalszej współpracy w celu utrzymania ciągłości procedur ani regularnego sprawdzania poprawności wprowadzonych zmian.

 

Audyt nie obejmuje części wdrożeniowej opracowanych procedur.

 

Kryterium oceny ofert będzie wysokość wynagrodzenia wykonawcy i zaproponowany wolumen pracy wykonawcy.

 

Wysokość wynagrodzenia ma zostać przedstawiona jako stawka godzinowa i zaproponowany wolumen pracy wykonawcy (oferowana liczba godzin).

 

Preferowani będą oferenci, którzy wykażą, że w ostatnich pięciu latach wykonali co najmniej trzy audyty o podobnym charakterze w instytucjach o podobnej skali działalności.

 

1.

Jaka jest liczba lokalizacji objętych zakresem badania:

Tylko jedna lokalizacja

2.

Jaka jest szacunkowa liczba pracowników organizacji:

80

3.

Jaka jest szacunkowa liczba pracowników odpowiedzialnych za obszar IT (administratorów IT):

3

4.

Jaka jest liczba utrzymywanych systemów teleinformatycznych objętych zakresem audytu:

10

 

5.

Jaka jest liczba stacji roboczych objętych zakresem audytu:

80

6.

Jaka jest liczba pomieszczeń serwerowni / lokalnych punktów dystrybucyjnych:

1/2

7.

Jaka jest liczba obowiązujących umów z podmiotami zewnętrznymi w  zakresie świadczenia usług dla IT:

9

8.

Czy w organizacji zdefiniowano i wdrożono formalne dokumenty w  zakresie bezpieczeństwa informacji? Jeżeli tak, proszę podać ich zakres przedmiotowy (np. obszar ochrony fizycznej, obszar teleinformatyki, zarządzanie incydentami, itd.).

Tak w zakresie ochrony fizycznej i teleinformatyki

9.

Czy w organizacji zdefiniowano i wdrożono formalne dokumenty w  zakresie zarządzania obszarem IT? Jeżeli tak, proszę podać ich zakres przedmiotowy (np. obszar zarządzania usługami IT, metodyka projektowa).

Nie

10.

Jaka jest ilość publicznych adresów IP?

16

11.

Jaka jest ilość drukarek sieciowych?

29


Redaktor: Marcin Kulakowski
Wytworzony: 2018-01-11 11:53:35
Ostatnia zmiana: 2018-06-29 10:51:51
Liczba wyświetleń: 12420
Pokaż rejestr zmian strony
2018-04-16 08:55:48 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-04-09 09:50:29 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-15 18:20:01 - Kalina Cybulska - Modyfikacja treści
2018-03-15 17:18:15 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-09 12:18:10 - Kalina Cybulska - Modyfikacja treści
2018-02-09 20:08:02 - Kalina Cybulska - Modyfikacja treści
2018-02-09 16:45:04 - Kalina Cybulska - Modyfikacja treści
2018-02-09 15:47:27 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-02-09 14:33:41 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-02-06 15:32:38 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-02-06 14:28:37 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-02-01 15:30:49 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-26 11:16:07 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-20 16:25:31 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-11 12:20:57 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-11 12:18:47 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-11 12:18:06 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-11 11:53:38 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści