Logo BIP
PISF
Szukaj
A   A   A
drukuj
poleć znajomemu

Zamówienia inne

Oferta na wykonanie audytu merytorycznego działalności międzynarodowejPolski Instytut Sztuki Filmowej zaprasza do składania ofert na wykonanie audytu merytorycznego działalności międzynarodowej. Oferty można składać na adres audyt@pisf.pl z dopiskiem w tytule „Audyt merytoryczny działalności międzynarodowej". Termin składania ofert został wydłużony do 14 lutego 2018 r.

 

Audyt merytoryczny działalności międzynarodowej

 

Uwagi ogólne


Konieczne jest przeprowadzenie badania działalności międzynarodowej Instytutu za lata 2015-2017 pod kątem jej celowości. Audyt działalności międzynarodowej powinien wykonać podmiot mający wiedzę merytoryczną i odpowiednie doświadczenie w tym zakresie.

 

Zakres audytu merytorycznego działalności międzynarodowej


Audyt działalności międzynarodowej Instytutu powinien zostać przeprowadzony na następujących polach:

 

 1. Celowość istnienia umów dwustronnych zawartych przez Instytut z podmiotami zagranicznymi;
 2. Celowość i skuteczność poszczególnych działań finansowanych przez Instytut, dotyczących promocji międzynarodowej.

 

W związku z pytaniami zainteresowanych wykonawców, Polski Instytut Sztuki Filmowej uprzejmie informuje, że:

 1. Do badania przedstawione zostanie ok. 10 umów, z czego 2 wyłącznie w wersji angielskiej.
 2. Audyt będzie wykonywany wyłącznie w siedzibie Zamawiającego.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzania fotokopii dokumentów, pod warunkiem złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności.
 4. Instytut oczekuje wykonania audytu w terminie sześciu tygodni od zawarcia umowy.
 5. Kryterium oceny ofert będzie wysokość wynagrodzenia wykonawcy i zaproponowany wolumen pracy wykonawcy.
 6. Preferowane będą podmioty, które wykażą doświadczenie w prowadzeniu audytów działalności filmowej.
 7. Wysokość wynagrodzenia ma zostać przedstawiona jako stawka godzinowa i zaproponowany wolumen pracy wykonawcy (oferowana liczba godzin).
 8. Cena za audyt powinna zostać przedstawiona w złotych.
 9. Oferta powinna zawierać w szczególności dane identyfikacyjne zamawiającego: firmę, adres, stawkę godzinową, oferowaną liczbę godzin, informację nt. osób nadzorujących wykonanie audytu. W przypadku podmiotów wpisanych do KRS prosimy załączyć odpis aktualny z rejestru.
 10. Oferta powinna zostać złożona na piśmie. Instytut nie oczekuje złożenia oferty na szczególnym formularzu.

Redaktor: Marcin Kulakowski
Wytworzony: 2018-01-11 11:53:35
Ostatnia zmiana: 2018-06-29 10:51:51
Liczba wyświetleń: 12422
Pokaż rejestr zmian strony
2018-04-16 08:55:48 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-04-09 09:50:29 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-15 18:20:01 - Kalina Cybulska - Modyfikacja treści
2018-03-15 17:18:15 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-09 12:18:10 - Kalina Cybulska - Modyfikacja treści
2018-02-09 20:08:02 - Kalina Cybulska - Modyfikacja treści
2018-02-09 16:45:04 - Kalina Cybulska - Modyfikacja treści
2018-02-09 15:47:27 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-02-09 14:33:41 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-02-06 15:32:38 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-02-06 14:28:37 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-02-01 15:30:49 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-26 11:16:07 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-20 16:25:31 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-11 12:20:57 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-11 12:18:47 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-11 12:18:06 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-11 11:53:38 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści