Logo BIP
PISF
Szukaj
A   A   A
drukuj
poleć znajomemu

Zamówienia inne

Oferta na wykonanie audytu stosunków pracyPolski Instytut Sztuki Filmowej zaprasza do składania ofert na wykonanie audytu stosunków pracy. Oferty można składać na adres audyt@pisf.pl z dopiskiem w tytule „Audyt stosunków pracy". Termin składania ofert został wydłużony do 9 lutego 2018 r.

 

Audyt stosunków pracy

 

Uwagi ogólne


Konieczne jest przeprowadzenie badania stosunków pracy w ramach Instytutu za lata 2015-2017 pod kątem ich zgodności z prawem.

 

Audyt stosunków pracy powinien wykonać podmiot mający odpowiednie doświadczenie w zakresie prawnych uwarunkowań stosunku pracy, a także dysponującemu wykwalifikowanym personelem, mającym wykształcenie wyższe prawnicze. W skład zespołu musi wchodzić przynajmniej jedna osoba, będąca radcą prawnym lub adwokatem.

 

Zakres audytu stosunków pracy


Audyt stosunków pracy powinien zostać przeprowadzony na następujących polach:

 

 1. Identyfikacja i analiza polityki, procedur i zasad zatrudniania pracowników w Instytucie;
 2. Analiza umów o pracę, w szczególności pod kątem postanowień umownych odbiegających od standardów rynkowych, ochrony tajemnic prawnie chronionych oraz zakazu konkurencji;
 3. Analiza poprawności i kompletności dokumentacji pracowniczej, w szczególności w zakresie istnienia umów o pracę, zakresów obowiązków, dokumentacji postępowań dyscyplinarnych;
 4. Identyfikacja i analiza przypadków przyznania pracownikom Instytutu samochodów służbowych, telefonów służbowych i innych dodatkowych świadczeń Instytutu, działającego jako pracodawca;
 5. Identyfikacja i analiza przypadków zawierania przez Instytut z pracownikami umów cywilnoprawnych, np. umów o dzieło i zlecenia - wysokość wynagrodzenia, zakres usług, relacja do zakresu obowiązków pracowniczych;
 6. Analiza dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 7. Analiza wykonywania przepisów dotyczących czasu pracy, w szczególności rozkładu czasu pracy i pracy w godzinach nadloczbowych;
 8. Analiza wykonywania przepisów dotyczących urlopów pracowniczych: wypoczynkowych, bezpłatnych, rodzicielskich, wychowawczych;
 9. Analiza umów o świadczenie pracy na podstawie innych stosunków prawnych - umowy o dzieło, umowy zlecenia - pod kątem ryzyka uznania ich za umowy o pracę.

Odpowiedzi na pytania zainteresowanych wykonawców.

W uzupełnieniu informacji o audycie stosunków pracy, Polski Instytut Sztuki Filmowej informuje:

 1. W chwili obecnej Instytut zatrudnia 74 pracowników.

 2. Audyt będzie obejmował umowy o prace około 80 pracowników.

 3. Przedmiotem audytu będzie około 100 umów o pracę.

 4. Instytut miał 19 samochodów służbowych.

 5. Badaniu będą podlegały umowy cywilnoprawne:

  1. 2015 - zlecenie: 70, dzieło: 89, działalność gospodarcza: 19

  2. 2016 - zlecenie: 71, dzieło: 83, działalność gospodarcza: 14

  3. 2017 - zlecenie: 73, dzieło: 69, działalność gospodarcza: 11

 6. W badanym okresie Instytut nie zatrudniał cudzoziemców.

 7. W badanym okresie Instytut nie zatrudniał pracowników tymczasowych, ale prowadził praktyki studenckie i staże z Urzędu Pracy.

 8. W badanym okresie Instytut nie prowadził zwolnień grupowych. 

 9. W badanym okresie miał miejsce jeden wypadek w drodze do pracy/z pracy. Nie było wypadków przy pracy ani chorób zawodowych.

 10. W Instytucie obowiązują Regulaminy Pracy, Wynagradzania, Funduszu Świadczeń Socjalnych, likwidacji stanowiska pracy, tworzenia stanowiska pracy.

 11. Audyt będzie wykonywany wyłącznie w siedzibie Zamawiającego.

 12. Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzania fotokopii dokumentów, pod warunkiem złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności.

 13. Instytut oczekuje wykonania audytu w terminie sześciu tygodni od zawarcia umowy.

 14. Kryterium oceny ofert będzie wysokość wynagrodzenia wykonawcy i zaproponowany wolumen pracy wykonawcy.

 15. Wysokość wynagrodzenia ma zostać przedstawiona jako stawka godzinowa i zaproponowany wolumen pracy wykonawcy (oferowana liczba godzin).

 16. Cena za audyt powinna zostać przedstawiona w złotych.


Redaktor: Marcin Kulakowski
Wytworzony: 2018-01-11 11:53:35
Ostatnia zmiana: 2018-06-29 10:51:51
Liczba wyświetleń: 12426
Pokaż rejestr zmian strony
2018-04-16 08:55:48 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-04-09 09:50:29 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-15 18:20:01 - Kalina Cybulska - Modyfikacja treści
2018-03-15 17:18:15 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-09 12:18:10 - Kalina Cybulska - Modyfikacja treści
2018-02-09 20:08:02 - Kalina Cybulska - Modyfikacja treści
2018-02-09 16:45:04 - Kalina Cybulska - Modyfikacja treści
2018-02-09 15:47:27 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-02-09 14:33:41 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-02-06 15:32:38 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-02-06 14:28:37 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-02-01 15:30:49 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-26 11:16:07 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-20 16:25:31 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-11 12:20:57 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-11 12:18:47 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-11 12:18:06 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-11 11:53:38 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści